Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dăch tât 400 bu ndăm bu nong iê bu nuyh lăp bư ka han tâm lơh

09/03/2018 08:36 G3T+7

Ôi lơ 5/3, ăp n’qual tâm n’gor lĕ ndâk nar rbũn jao ka han năm 2018, ndơp rlau 800 bu ndăm bư ka han mât njrăng Bri dak; tâm nĕ gĕh 384 bu ndăm bu nong iê bu nuyh.

Mpôl băl tâm r’năk tâm hŭ ntênh oh kon lor ma hăn bư ka han

Năm aơ, ăp bu ndăm bư ka han gĕh năm deh ntơm 18 – 27; nau dăng n’hâm soan gưl 1 n’hanh 2 gĕh 60%; rlau 90% gĕh nau nti sam bŭt gưl II hao ma ka lơ; gĕh 11 bu ndăm jêh nti đại học, kao đẳng n’hanh trung kâp; 8 nuyh bu ndăm đảng viên. Ta nar rbŭn jao ka han, ăp bu ndăm dơi bu sŏk bư ka han buăn mô rlu nti sơm, ren ân uĕh nau chính trị, nau kan nuih n’hâm, nau blau tâm lơh, nsrôih pah kan ân uĕh nau kan bri dak jao.

Ăp bu ndăm găn ntung nau uĕh lăp hăn nti bư ka han bơh bu nuyhn bon lan ma Bri dak

Phan Tân

2,470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.