Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cêr môngl đhâu xar thuôx hênhx Đăk Glong tsuv poz ntâu hênhr

02/11/2017 09:55 G11T+7

Ntu cêr môngl đhâu xar Quangv Khê, Đăk P'lao, Đăk R’măng haz Quangv Sơn (Đăk Glong) ntêr jê 50 km.

Nôngz nhôngl đhâu, ntâu zangv yêz nhangr đhâu thâux vâtx liêux cxiv tsang, kôngz lông… môngl lus chôngz hênhr uô ntâu ntu cêr poz sei, tiv zix mas uô kangz nangs xuz nangs chuô. Ntâu ntu cêr poz, nti angr poz jêz luôv lus. Ntâu ntu cêr gâus tsuv yêz nhangr đhâu laix lưx tangs, cưx  tsuv đêx nangs njơưx kơưx tangs, “jêl nxư” ziv hnuz ziv muôx ntâu, uô phiv liv tsuô nênhs môngl lus, cxơưx tuôz zưv ngui cơ tai nanx zos thôngs.

Ntâu ntu cưx grêl đêx ntơưv ntul cêr txuv đêx njơưx kơưx tuz, tu angr ti gâus plơưr cêr ntơưv ntu cêr đruôz đrăngz oz jos 2 haz 7, xar Đăk R’mang

Iz ntu cêr tsuv đêx njơưx kơưx, sâul, poz hênhr, yêz mair tsuv đrêl, tsês cêr tsuô yêz tuôx tol tos tuôx đhâu li môngl

Ntâu ntu cêr gâus tsuv yêz nhangr đhâu laix poz plơưr, ntul cêr tangs

Ntơưv plơưr xar Quangv Sơn, iz ntu cêr ntêr muôx 100 m siz txuôs nta “jêl nhux”, “jêl nxư”

A Trư

3,197
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.