Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong hăn tâm ăp xă ta n’qual Dak Glong lĕ iơh âk ngăn

02/11/2017 09:55 G11T+7

Trong hăn ta ăp xă Quảng Khê, Dak P’lao, Dak R’măng n’hanh Quảng Sơn (Dak Glong) jong dăch tât 50 km.

Tâm ăp năm lĕ lăn, ăp ntil rdeh rdeng ndu ndơ jâk, rdeng ca phê tuh vanh ăp ntil… hăn âk ir bư âk ntŏk trong iơh, mô hôm saơ uĕh, tâm nĕ lah tâm yan mih phŭt. Âk ntŏk trong lŭ leng plôk lĕ rngôch. Âk trong quê rdreh rdeng ndơ jâk chot iơh, trong hoch dak bơh pĭt trong lĕ klưh, “ntu dak hăt”, rlau nar rlau âk, bư jêr ma bu nuyh hăn, klach ngăn gĕh nau tâm tom mprah rdeh hăn rŏ trong aơ.

Âk ntŏk trong hoch dak bar đah bơh pĭt trong dak chrot jru, rlâm neh tât ta trong ta yôk bar thôn 2 n’hanh 7, xă Dak R’măng

Du ntŏk trong dak chrot, rlâm, iơh hô ngăn, yor nĕ rdeh don đa n’kân, ân rdeh bơh năp hăn lor mơ jêh rĭ dơi hăn

Âk trong quê rdreh rdeng ndơ jâk bư iơh trong, neh bơh pĭt trong

Tâm ka lang xă Quảng Sơn, du ntŏk trong iơh jong 100 met gĕh âk ntu dak hăt jru

A Trư

3,195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.