Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih kan han n’har bri Dak M’Bai ti njôt nâp phao mât uănh Bri dak

18/01/2018 09:17 G1T+7

Mpôih ka han n’har bri 757 (Dak M’Bai) ta xă Dak Lao (Dak Mil), dơi bri dak jao mât uănh tâm 100 km trong n’har bri, 8 gâng si măng n’hanh du ntŏk neh têh tâm ka lang.

Khă trong hăn jêr, trôk nar mô uĕh khă nĕ kan bộ, ka han nsrôh ngăn gơi mât uănh nâp phêt neh n’har Bri dak. Bơh đah nau kan ksiêm, mât uănh n’har bri, chiă bri, mpôih kan han ndâk nao nao nau kan bư sam bŭt, ksiêm bu nuyh, rdeh luh lăp pah kan tâm mpeh n’har bri tĕng kơt kan ân di nau n’hêl. Yor nĕ, mpôih kan han lĕ saơ, nhŭp 10 tâ tâm 12 bu nuyh gĕh nau tih tâm ntŏk n’har bri; nhŭp gĕh 3,486 met khối si, du mlâm rdeh kai, 4 mlâm rdeh măy, du mlâm ndrĭ măy…

Kan bộ, ka han Mpôih ka kan n’har bri Dak M’Bai njôt nâp phao hăn ksiêm mât uănh nâp phêt n’har Bri dak

Kan bộ, ka han Mpôih ka kan n’har bri Dak M’Bai uănh kh’lay nau kan ksiêm, mât uănh n’gâng si măng tâm pă n’har bri

Bơh đah nau kan mât uănh n’har bri, kan bộ, ka han tâm mpôih n’hao tay nau kan bư mir tăm tơm sa trau, gơi plăch rgâl ndơ ngêt sa ân uĕh

Phan Tân

5,137
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.