Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx Biên phongx Đăk Dang tuôr truôx tsưr cangr an ninh đriv

31/05/2018 10:33 G5T+7

Nhoz sâuv thangx tsangv xar buôs đriv Quangv Trưx (Tui Đưc), Đônx biên phongx Đăk Dang muôx nhiêms vus cangr, por vêv cêr đriv ntêr muôx 11 km.

Bâuv li uô trơưs cxuô phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, canr bôs, chiênr sir ntơưv đônx tsinhr sir jul hlang đhâu txov nhev, kra uô iz tuôv cxix, muôx kangz hâu cxuô biênx phap hâux lưv biên phongx, côngv phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx nhoz trôngx qơư. Đônx tsinhv cênhz tsi tsês trôngx qơư, pêx xinhv ntơưv qơư nhoz, uô cê por vêv truôx đrênhk tsưr cangr, an ninh đriv têz qơưs.

Canr bôs chiênr sir Đônx biên phongx Đăk Dang tsinhr môngl sox seiz, por vêv truôx đrênhk tsưr cangr an ninh đriv

Cuân y Đônx biên phongx Đăk Dang njuôl moz tsuô pêx xinhv

Canr bôs, chiênr sir Đônx biên phongx Đăk Dang cênhz đrul xar Quangv Trưx (Tui Đưc) caiv tox angr uô nox sâuv trôngx qơư

Phan Tân

1,615
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.