Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han mât n’har bri Dak Dang răk mât uĕh neh ntu đăp mpăn mpeh n’har bri

31/05/2018 10:33 G5T+7

Mpôih dơi ndâk ta neh xă n’har bri Quảng Trực (Tuy Ðức), Mpôih ka ha mât n’har bri Dak Dang dơi bri dak jao nau kan gơi chiă, mât uănh trong n’har bri jong tâm 11 km.

Tă bơh nau tĕng kơt kan tâm rlong rŏng bri dak, kan bộ, ka han tâm mpôih lĕ nau nsrôih găn nau jêr, pơk lĕ rngôch nau kan, pah kan ân uĕh gơi mât trong n’har bri, pah kan wăng sa, n’hao nau rêh tâm bon lan. Bơh đah nĕ, mpôih kan kan way kan ndrel ma ntŏk kan tâm bon lan, bu nuyh bon lan ntŏk ndâk mpôih, tâm mât chiă neh ntu ân uĕh, đăp mpăn mpeh n’har bri tâm bri dak.

Kan bộ ka han Mpôih ka ha mât n’har bri Dak Dang way hăn ksiêm, mât uănh uĕh neh ntu đăp mpăn mpeh n’har bri

Nai dak si ka han Mpôih ka ha mât n’har bri Dak Dang khăm nau ji ân ma bu nuyh bon lan

Kan bộ, kan han Mpôih ka ha mât n’har bri Dak Dang kan ndrel ma xă Quảng Trực (Tuy Ðức) pŏk neh ân uĕh gơi dŏng tăm ăp ntil tơm

Phan Tân

2,141
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.