Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx Biên phongx Đăk Đam tri ân chor Anh hungx liêts sir

19/07/2018 10:25 G7T+7

Tsinhz tas tri ân chor anh hungx liêts sir tưz tuôs zos por vêv đriv Têz qơưs, canr bôs, chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk Đam, xar Đăk Lao (Đăk Mil) tưz yưv, hu pangz hur haz tov đrâu đơn vix lo yangx 600 chơưx nhiax chia khu hlôngr Bia ndu txus chor anh hungx liêts sir.

Bia ndu txus lo cxiv tsang puôs shông 2004, zos qơư sâu bê 18 canr bôs, chiênr sir tưz tuôs zos por vêv tsưr cangr an ninh buôs đriv Tê qơưs hur ntâus tsangv por vêv Têz qơưs – Đriv Têi Nam 1978-1979. Công trinhx zuôr uô tar tsuô jas yangz đuô 71 shông Hnuz Thương binh - Liêts sir (27/7/1947 - 27/7/2018).

Canr bôs, chiênr sir Đônx Biên phongx Đăk Đam uô tar chor đangs nuv uô kangz hlo

Bia ndu txus sâu bê cxix cxuô 18 canr bôs, chiênr sir tưz tuôs zos por vêv tsưr cangr đriv Têz qơưs

Bia ndu cxus chor Anh hungx liêtx sir lo khu hlôngr khang trang, jông gâux lux đuô

Phan Tân

1,646
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.