Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam kah gĭt ăp Nô adăch săn săk

19/07/2018 10:25 G7T+7

Gơi kah gĭt ăp nô adăch ka han săn săk lĕ khit mât Bri dak, kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam, xă Dak Lao (Dak Mil) lĕ tâm rgop prăk, jă dăn prăk tâm mpôih n’hanh ăp ntŏk bơh tăch mpôih gĕh 600 rkeh gơi nkra tay ân uĕh Gâng rup kah gĭt Nô adăch ka han săn săk.

Gâng rup kah gĭt aơ dơi nkra ntơm năm 2004, lah ntŏk nchih săk 18 kan bộ, ka han lĕ khit yor mât bri dak neh ntu tâm mpeh n’har Bri dak ta tâ tâm lơh mât Bri dak – mpeh n’har bri Tây Nam 1978-1979. Gâng rup aơ klăp mĭn lah dơi bu nkra ân jêh tât ta nar kah gĭt 71 năm Nar Ka han rmanh-Săn săk (27/7/1947 - 27/7/2018).

Kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam pah kan ân jêh ăp ntil nau kan dăch lôch

Gâng rup nchih săk kah gĭt 18 kan bộ, ka han lĕ khĭt yor mât n’har Bri dak

Gâng rup kah gĭt ăp Nô adăch săn săk dơi bu nkra tay ân têh, uĕh rlau ơm

Phan Tân

2,028
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.