Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han Mât Mpông n’har bri Thuận An: Prăp nâp knơm neh ntu n’har bri, kơl bon lan bu nong iê bu nuyh đăp mpăn nau rêh

31/08/2018 10:14 G8T+7

Mpôih ka han Mât Mpông n’har bri Thuận An (761) dơi jao mât uănh, chiă trong n’har bri jong tâm 100 km dăch ma Bri dak Drôn n’hanh neh ntu tâm xă Thuận An (Dak Mil).

Tâm ăp năm lĕ lăn, câp ủy, mpôih lĕ ngăch ndâk n’hanh pơk nau nchră kan mât uănh n’har bri, njrăng n’gang bu du găn n’har bri, bu lăp tâm bri dak; ntrôl hao nau kan lam bu nuy bon lan mât uănh trong n’har bri, gâng lŭ. Mpôih ka han lĕ kơl âk nar pah kan, ntĭm bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh ta xă Thuận An răk chăm tơm tăm, mpô pa rong, n’hao nau wăng sa đăp mpăn nau rêh.

Ntŏk n’har bri, gâng lŭ tăm tâm pă n’har bri yor Mpôih ka han Mât Mpông n’har bri Thuận An mât uănh dơi bu chiă nâp knơm

Kan bộ mpôih ka han way tâm mâp, khâl ôp, mbơh hưn nô nau kan ma kan bộ thôn, bon tâm lam xă Thuận An

Mpôih ka han lĕ kơl bon lan bu nong iê nuyh bon Sar Pa, xă Thuận An bư ndrung chiă ròng ndrôk

Kan bộ, ka han Mpôih ka han kan ndrel ma đoàn viên druh ndăm bon lan bu nong iê nuyh xă Thuận An hăn ksiêm, chiă n’har bri. Ảnh tư liệu

Phan Tân

4,145
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.