Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đônx Biên phongx Cưav khâuv Bu Prăng zov chênhr côngz txux thêv txax pâux njis

02/08/2018 10:35 G8T+7

Chor shông đhâu, Đônx Biên phongx Cưav khâuv Bu Prăng (Tui Đưc) tưz kra ntâu hoatx đôngs chia tri ân chor anh hungx liêtx sir, yangv nul, pangz chor chuôz zis chinhr sach, nênhs muôx côngs sâuv thangx tsangv xar Quangv Trưx.

Hur jas yangz đuô 71 shông Hnuz Thương binh - Liêtx sir (27/7/1947 - 27/7/2018), canr bôs, chiênr sir đơn vix tưz tsov cưv khu, hlôngr Đaix ndu txus chor anh hungx liêtx sir Đônx Biên phongx Bu Prăng đrul tangs nro pênhr yangx 150 chơưx nhiax. Chor hnuz côngs haz nhiax sâuv lo canr bôs, côngs nhênhs, nênhs los đôngs ntơưv đơn vix yưv pangz.

Canr bôs, chiênr sir Đônx Biên phongx Cưav khâuv Bu Prăng tsov cưv Lêr uô tar Đaix ndu txus chor anh hungx liêtx sir Đônx Biên phongx Cưav khâuv Bu Prăngz

Canr bôs, chiênr sir Đônx biên phongx Cưav khâuv Bu Prăng tsinhr til lus tri ân chor anh hungx liêtx sir tưz tuôs viv sưs nghiêpx por vêv Têz qơưs

Đơn vix tsinhr yangv nul, puz hnux chuôz zis chinhr sach cxuô jas lêr, tsaz, hnuz yangz đuô

Phan Tân

1,873
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.