Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mpôih ka han Mât n’har bri Mpông luh lăp Bu Prăng uănh kh’lay nau kan kah gĭt bu nuyh gĕh n’hâm soan ma bri dak

02/08/2018 10:35 G8T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, Mpôih ka han Mât n’har bri Mpông luh lăp Bu Prăng (Tuy Ðức) lĕ ndâk âk ntil nau kan gơi kah gĭt ăp nô adăch săn săk, khâl ôp, kơl ăp rnăk gĕh n’hâm soan ma bri dak tâm lam xă Quảng Trực.

Ta tâ kah gĭt 71 năm Nar Ka han săn săk (27/7/1947 - 27/7/2018), kan bộ, ka han tâm mpôih lĕ ndâk tâ nkra, bư ân uĕh tay Gâng rup kah gĭt ăp nô adăch săn săk Mpôih ka han Mât n’har bri Bu Prăng đah rnoh prăk dŏng nkra tay rlau 150 r’keh prăk. Rnoh prăk kan n’hanh prăk dŏng nĕ dơi kan bộ, kông nhân, bu nuyh kan tâm mpôih kơl.

Kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât n’har bri Mpông luh lăp Bu Prăng ndâk tâ Rbun dŏng Gâng rup kah gĭt ăp nô adăch săn săk Mpôih ka han Mât n’har bri Mpông luh lăp Bu Prăng

Kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât n’har bri Bu Prăng kah gĭt nao nao n’hâm soan ăp nô adăch san săk tâm nau kan tâm lơh tâm su mât uănh Bri dak neh ntu

Mpôih ka han way hăn khâl ôp, ân ndơ ma ăp rnăk gĕh n’hâm soan ma bri ta tâm mông têt, rbŭn

Phan Tân

2,228
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.