Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Yangz shuv thangx tsangv phangx tangr xênhr shông 2018

11/10/2018 10:19 G10T+7

Txix hnuz 9 – 11/10 muôx uô jas yangz shuv thangx tsangv phangx tangr xênhr shông 2018, zov chênhr hlo mas hâux lưv vânx hanhx cơ chêr trơưs Nghis cuêt 28-NQ/TW ntơưv Bôs Tsinhz chei chia xưv chir huv six, muôx kangz hâu chor tinhx huôngr phuc tapx sâuv thangx tsangv hur ntu têz qơưs tax tul haz ntu ntâus tsangv, sănr sangx ntâu zênhx cxuô âm mưu, thuv đoans tsinhz cxuôv hav ntơưv chor thêr lưx thux đix…

Đrul cui mô 1 făngz 1 cxênhx sâuv banv đôx haz tov yangr tax tas, muôx iz cxa tuz tros tas, muôx đêx mux xang lưx lươngs vur trang môngl chor trangs thair sănr sangx ntâus tsangv; xang trôngx qơư môngl tsuô trangs thair cuôr phongx, por vêv truôx đrênhk xênhr. Jas yangz shuv muôx bê hu uô "ĐN-18"; hur ntơưv, muôx phênhv tuz tros tas tangr khungv bôr, tuz tros tuô muôl txưr tas. Thanhx phênhx tuôx côngv yangz shuv zos tangs nro hês thôngr tsinhz chei nhoz cxênhx cxênhx xênhr. Thangx tsangv yangz shuv đangr, phênhv cơ chêr lo uô ntơưv sơv chiv hui tsi tsês ntơưv cuân sưs, công an, biên phongx.  Yangr thưx binh tsuô Công an xênhr nhoz ntơưv thix xar Gia Nghiar; yangr tuô muôl txưr tas tsuô lưx lươngs vur trang xênhr zos yangr tros Đưc Xuên, xar Đưc Xuên, hênhx Krông Nô…

Lêr krêz yangz shuv thangx tsangv phangx tangr xênhr Đăk Nông shông 2018

Đôngx chir Nguênr Bônr, Phor Bir thư xênhr wiv, Tsuv tinhx WBPX xênhr, Phor Trươngv Ban Tơư kra yangz shuv thangx tsangv phangx tangr xênhr cênhz seiz sơ đôx bur chir chor lưx lươngx shuv tas ntơưv yangr tros Đưc Xuên

Canr bôs, chiênr sir Đaix đôis tuôv fov phangx tangr sâuv ntux 37mm trâu saz yangz shuv

Canr bôs, chiênr sir Tiêuv đoanx 301 cungv côr hox cơưz, yangr pangz mangx yangz shuv

Cans bos, chiênr sir Tiêuv đoanx 301 shuv phương anr tânr công tuô đix

Thơưx chox Trung đoanx 994 zos đăngs nuv tsuô chor lưx lươngs nhoz qơư. Ảnh: Việt Hùng

Tsêr ntơưv thangx yangr tros tuô muôl txưr tas por lênhx bov đamv chinhr cui

Chor đơn vis tuôx côngv yangz shuv tsinhz tas ntơưv yangr tros Đưc Xuên tsinhv chos jâuz chia bov đamv thưx phâmv nox nhoz qơư

Phan Tân

4,738
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.