Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Rlong bư ntŏk njrăng tâm lơh n’gor năm 2018

11/10/2018 10:19 G10T+7

Ntơm lơ 9 – 11/10 lĕ ndâk tâ rlong bư ntŏk njrăng tâm lơh n’gor năm 2018, kh’lay nga ngăn lah nau tĕng kơt Nau ntrŭnh 28-NQ/TW bơh Bộ Chính trị gơi ngăch ntĭm gai, gĕh nau uĕh lah tâm lơh tâm su tâm lam n’gor khă mô gĕh tâm lơh n’hanh gĕh nau tâm lơh, rơm lơh ăp ntil nau mĭn pit bri dak, nau mĭn bư m’hĭk bri dak he bơh ăp phung m’hĭk bơh tach…

Ðah nau kan du đah du gưl tĕng sam bŭt bản đồ n’hanh ta ntŏk tâm lơh, gĕh rlong bư tâm lơh ngăn ngăn, gĕh ntil nau kan ndơp ăp ka han rơm tâm lơh; ndơp ăp n’qual uănh uĕh nau njrăng bu lơh pit bri dak; ndâk tâ rơm n’hanh bư rlong ăp ntil nau kâp njrăng tâm lơh tâm lam n’gor. Nau rlong bư tâm lơh aơ moh “ÐN-18”; tâm nĕ, gĕh nau tâm lơh râl bu bư m’hĭk, rlong bư tâm lơh panh phao nga ngăn. Bu hăn bư rlong tâm lơh aơ lah ăp ntŏk kan chính trị tâm n’gor. Ntŏk rlong bư tâm lơh huy, nau pah kan cơ chế dơi pơk ta ntŏk ntĭm gai tâm lơh, kông an, ka han mât chiă n’har bri. Ntŏk rlong tâm lơh Kông an n’gor dơi ndâk ta bon têh Gia Nghĩa; nau rlong bư tâm lơh panh phao nga ngăn bơh ăp ka han tâm n’gor dơi ndâk ta ntŏk nti tâm lơh Ðức Xuyên, xă Ðức Xuyên, n’qual Krông Nô...

Rbŭn ndâk tâ rlong bư ntŏk njrăng tâm lơh n’gor Dak Nong năm 2018

Wa Nguyễn Bốn, Groi Bí thư N’gor ủy, Kô ranh UBBL n’gor, Groi Kô ranh Ntĭm gai nti njrăng nau tâm lơh tâm su n’gor ksiêm sam bŭt dăp ăp phung ka han tâm lơh ta ntŏk nti tâm lơh Ðức Xuyên

Kan bộ, ka han Ðại đội pháo 37 mm nti kâp panh rdeh mpăr

Kan bộ, kan han Tiểu đoàn 301 koai ntu gŭ krap, bư ntŏk nti tâm lơh

Kan bộ, ka han Tiểu đoàn 301 nti ntil nau tâm lơh panh khĭt phung n’hĭk

Kô ranh Trung đoàn 994 ntĭm jao nau kan ma ăp mpôih ka han ta ntŏk nti tâm lơh. Ảnh: Việt Hùng

Wâl gŭ ntŏk nti tâm lơh panh phao nga ngăn dơi bu ndâk bư ân di

Ăp mpôih ka han rlong tâm lơh ta ntŏk nti tâm lơh Ðức Xuyên hôm srih tăm ăp ntil tơm dŏng bư trau gơi gĕh ndơ dŏng sa du ntŏk

Phan Tân

4,675
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.