Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr kruôz ntuôl phap luôx zos thôngs chia txu tai nanx

05/10/2017 10:34 G10T+7

Hur 9 hli hâur shông 2017, Phongx Canhv sat zos thôngs, Công an xênhr cênhz đrul công an 8 hênhx, thix xar đrul chor ban, nganhx, đoanx thêv tsov cưv 165 jas kruôz ntuôl, yangz shuv; krêz 150 jas phim, phaiz 33.000 đaiv ntơưr lus phap luôx zos thôngs tsuô jê 49.000 lênhx shuv xinhz, pêx xinhv haz canr bôx, công nhân viên tsưc sâuv thangx tsangv xênhr.

Hâux lưv kruôz ntuôl, pangz chor shuv xinhz, pêx xinhv cxangz nzir pâuz, txix ntơư uô trơưs jông phap luôx zos thôngs cêr angr. Zos li, tinhx tsangx tai nanx zos thôngs hur 9 hli hâur shông tsi cxangz so li đrul six shông ntêx. Chor shuv xinhz, pêx xinhv zuôv cêr chei luôx Zos thôngs cêr angr txu grêl yangx 900 lênhx so li đrul six shông 2016. 

Lưx lươngx tsưc năng kruôz ntuôl phap luôx zos thôngs tsuô pêx xinhv xar Đăk N’Drung (Đăk Song)

Canr bôx kruôz ntuôl kra shuv xinhz tsưr ziv reik hluô mov bov hiêmv huv zos

Kruôz ntuôl viên nul ntâu kror chia shuv xinhz cxeik, txix ntơư pangz chor cưr zôngx ziv pâuz phap luôx zos thôngs

Phạm Khánh

1,397
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.