Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao uĕh nau kan ntĭm mbơh pháp luật bit rdeh hăn tâm trong gơi ntrŭnh nau tâm tom rdeh

05/10/2017 10:34 G10T+7

Tâm 9 khay bôk năm 2017, Jrô Kảnh sát mât uănh trong hăn, Kông an n’gor kan ndrel kông an 8 n’qual, bon têh nđâp ma ăp m’bŭch, ntŭk kan, phung kan ndâk gĕh 165 tâ mbơh ntĭm; mpơl ân uănh 150 tâ phim, pă 33.000 sam bŭt rŏ nau ntĭm pháp luật bit rdeh hăn tâm trong ân ma dăch tât 49.000 kon se, bu nuyh bon lan n’hanh kan bộ, bu nuyh kan tâm lam n’gor.

Nau kan mbơh ntĭm, suy kơl ntĭm ân kon se nti, bu nuyh bon lan n’hao nau gĭt, tă bơh nĕ tĕng kơt pah kan ân di pháp luật bit rdeh hăn tâm trong. Yor nĕ, nô nau tâm tom rdeh tâm 9 khay bôk năm mô hao âk đah khay aơ năm e. Rnoh kon se nti, bu nuyh bon lan gĕh nau tih luật bit rdeh hăn tâm trong lĕ ntrŭnh gĕh rlau 900 tâ đah  khay aơ năm 2016.

Phung kan mbơh ntĭm pháp luật bit rdeh hăn tâm trong ân ma bu nuyh bon lan xă Dak N’Drung (Dak N’Soong)

Kan bộ mbơh ntĭm kon se nti nau kât rse môk n’dô n’kar săk bit rdeh ân di

Mbơh ntĭm n’hao ân âk nau ôp gơi kon se mbơh gĭt nau blau, yor nĕ kơl ăp kon se nti gĭt nê nê pháp luật bit rdeh hăn tâm trong

Phạm Khánh

1,401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.