Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr sâu cxuô zangv vur khir tưx uô hur pêx xinhv

26/10/2017 09:27 G10T+7

Nôngz nhôngl đhâu, chia hâux lưv sâu cxuô zangv vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz muôx nux grê, Phongx Canhv sat cangr hanhx chinhr lus tsâtx tưx xar hôix (PC64) tưz zov chênhr muôx ntâu hinhx thưc sưs li: Chênhr mangx vai tsox nênhs muôx côngz bê hur hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv; đênhr saz chuôz kruôs haz pangz lương thưx tsuô chor nênhs tuôv zênhv chox tuôx nux vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz… Đhâu ntơư, iz trux uô lo thôngx zênhv chôngz hur pêx xinhv, pangz mangx đamv bov an ninh tsâtx tưx sâuv thangx tsangv xênhr.

Trơưs thôngr cê, txix shông 2010, PC64 tưz sâu lo 28 vur khir cuân zôngv; 9 trangz fov tuô nangs, fov pang; 1.442 trangz fov tưx uô; 54 cangr fov; 310 luz muôl txưr hlâu; 6 luz boms, minx…

PC64 kruôz ntuôl chor cui đinhx lus hâux lưv sir zôngv vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz tsuô pêx xinhv

PC64 kruôz ntuôl chor cui đinhx lus hâux lưv sir zôngv vur khir, yuôx tơưk chik, công cux pangz tsuô pêx xinhv

PC64 sâu vur khir, vâtx liêux tơưk chik chia đamv bov an ninh tsâtx tưx cơ sơv

Phan Tuấn - Quang Vũ

2,515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.