Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Nông uô tar hâux lưv zos nhênhx tuz tros shông 2020

13/02/2020 10:21 G2T+7

Tangs cis 11/2, cxuô trôngx qơư sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông tưz iz tuôv cxix tsov cưv Lêr zos tuz tros shông 2020, yangx 900 thanh niên ndê cêr môngl uô nghiar vus por vêv Têz qơưs.

Lêr zos tus tros shông hnuôr viv anhv hươngv ntơưv cangz moz corona mas lo tsov cưv chênhr đuô cxuô shông. Chor thanh niên lo njuôl đăngs jul chênhr mangx uô ntêx lêr zos nhênhx tuz tros. Hâux lưv zos, nhênhx tuz tros shông 2020 ntơưv cxuô hênhx lo 100% chiv tiêu zos. Hur ntơư, hênhx Krông Nô: yangx 110 thanh niên; Cư Jut: yangx 140 thanh niên; Đăk Mil: yangx 145 thanh niên; Đăk Song: yangx 100 thanh niên; Đăk R’lâp: yangx 125 thanh niên; Đăk Glong: yangx 85 thanh niên; Tuy Đưc: yangx 70 thanh niên haz 146 thanh niên môngl uô nghiar vus Công an Pêx xinhv. Chor thanh niên xênhr zuôr uô nghiar vus ntơưv Cuân đoanx 3 (Bôs Cuôr phongx), sư đoanx 315 (Cuân khu 5), Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr, Bos đôis Biên phongx xênhr haz Công an xênhr.

Thơưx chox đrôngl Gia Nghĩa khơưs hnux chor thanh niên môngl uô tuz tros

Njuôl đăngs jul thanh niên uô ntêx môngl tsuô đơn vix

Thanh niên đrôngl Gia Nghĩa tâus đhâu qox vinh cuang môngl đơn vix yaz

Phan Tân

3,523
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.