Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Nong lôch jêh nau kan jao dơn ka han năm 2020

13/02/2020 10:21 G2T+7

Ôi lơ 11/2, ăp n’qual tâm lam n’gor Dak Nong lĕ ndâk nar Rbŭn jao dơn ka han năm 2020, rlau 900 bu ndăm lăp bư ka han mât chiă Bri dak.

Rbŭn jao ka han năm aơ yor gĕh nau ji tưp corona nĕ dơi bu ndâk pah kan ngăch. Ăp bu ndăm lăp bư ka han dơi nai dak si siêm săk jăn duh hĕ mô lor ma rbŭn jao dơn ka han. Nau kan jao, dơn ka han năm 2020 ta ăp n’qual dơi kan jêh 100 nau kan bri dak jao. Tâm nĕ, n’qual Krông Nô: rlau 110 bu ndăm; Čů Jŭt: rlau 140 bu ndăm; Dak Mil: rlau 145 bu ndăm; Dak N’Soong: rkau 100 bu ndăm; Dak R’lâp: rlau 125 bu ndăm; Dak Gong: rlau 85 bu ndăm; Tuy Ðức: 70 bu ndăm n’hanh 146 bu ndăm lăp bư Kông an Bu nuyh bon lan. Ăp bu ndăm tâm n’gor dơi lăp pah kan bư ka han ta Quân đoàn 3 (Mpôih ka han têh Bri dak), sư  đoàn 315 (Quân khu 5), Mpôih ka han têh Ntĭm gai Tâm lơh n’gor, Mpôih ka han têh Mât chiă n’har bri n’gor n’hanh Kông an n’gor.

Kô ruanh uănh gai bon têh Gia Nghĩa ân ndơ ma ăp bu ndăm lăp bư ka han

Ksiêm uănh săk jăn duh hĕ mô lor ma lăp bư ka han sĭt ta ăp mpôih

Bu ndăm bon têh Gia Nghĩa găn ntung gĕh nau uĕh sĭt ta mpôih ka han

Phan Tân

3,387
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.