Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil pah kan uĕh nau kan mât uănh ka phê yan pĕ play

07/12/2017 10:02 G12T+7

Yan pĕ play ca phê năm aơ, gơi kơl bu nuyh kan mir mât uănh ndu ndơ, phung Kông an n’qual Dak Mil lĕ ndâk âk ntil nau kan mât uănh đăp mpăn bri bon tâm n’qual.

Tâm nĕ, lam n’gor lĕ dăp dơm gĕh 682 kông an viên tâm 124 ntŏk kan mât uănh đăp mpăn bri bon ta 10 xă, bon jê ndâk ntŏk n’gang, ksiêm ăp ntŏk pah kan. Bơh đah nĕ, phung kan hôm ksiêm bu nuyh tât pah kan, sam bŭt r’năk, gơi mô gĕh ăp bu nuyh tă bơh ntŏk êng tât hăn kan jêh rĭ ntŭng nglănh ndu ndơ. Yor nĕ, tâm 2 khay tât abaơ, phung kông an lĕ saơ n’hanh nhŭp 3 tâ bu ntŭng ka phê, n’sĭt lơi ka phê ma r’năk roh yor bu ntŭng.

Kan ndrel ma kông an xă hăn ksiêm mât ka phê, tiêu ma bu nuyh bon lan

Ðă bu nuyh bon lan k’chŭt, râl nhŭp ăp phung ntŭng nglănh

Phung Kông an n’qual ntrŭnh tât tâm bon lan gơi gĭt ăp ntŏk gĕh âk bu ntŭng nglanh

Phạm Khánh

2,453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.