Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak Mil, âk kon se nti sam bŭt gĕh nau Tih luật bĭt rdeh hăn tâm trong

21/09/2017 15:16 G9T+7

Lăp năm nti mhe 2017 – 2018, khă ăp wâl sam bŭt tâm lam n’qual Dak Mil lĕ kan ndrel ma phung kảnh sát mât uănh gung trong ntĭm ma kon se nti sam bŭt tĕng di Luật hăn tâm trong, khă nĕ nô nau kon se nti sam bŭt gĕh nau tih bĭt rdeh hăn tâm trong hôm e âk ngăn.

Âk kon se nti Wâl sam bŭt gưl III Trần Hưng Ðạo, bon jê Dak Mil bĭt rdeh 2 trong, hăn ih trong rdeh têh klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh

Kon se nti way gĕh nau tih bĭt rdeh tâm ban kơt aơ: Bĭt rdeh jâk, mô ndô môk n’kar sặ, hăn 2 trong, 3 trong… klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah bĭt kơt aơ. Klăp mĭn lah, ndrel ma nau ksiêm, nhup kuh prăk ăp kon se nti gĕh nau tih bĭt rdeh aơ, ăp ntŭk kan, ăp phung kan tâm n’qual ntrôk tay nau ntĭm mbơh ân kon se n’hao nau mĭn gĭt bĭt rdeh hăn uĕh tâm trong gơi mât mray, mô gĕh nau tâm tom rdeh ma kon se, ma r’năk n’hanh bon lan.

Kon se nti sam bŭt xă Ðức Mạnh bĭt rdeh jâk hăn ta trong têh 14 bri dak tât ta wâl sam bŭt

Y Krăk

3,059
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.