Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công an xar Đăk R’tih uô jông vai tsox nongx côt hur phong tsox TPXPVANTQ

23/08/2016 14:17 G8T+7

Lưcx lươngs Công an xar Đăk R’tih (Tui Đưc) tsinhr uô jông vai tsox nongx côt hur por vêv an ninh têz qơưs haz tsâts tưs an toanx xar hôis sâuv thangx tsangv; tsinhr môngl sox saiz, puv pâuz huv six haz tangr cxuô chuôv uô cuz nxur, tuz sangz…

Lưcx lươngs tsinhr môngl txus cxuô jêx jos cxênhz saiz hôs tichx hôs khâuv, nênhs tuôx nhoz, kra chai têz qơưs, kruôz ntuôl pêx xinhv kra nênhs cxuv. Đrul trâu saz li sâuv, tinhx hinhx an ninh tsâts tưs sâuv trôngx qơư tuôr lo truôx đrênhk. Xar Đăk R’tih tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox tuôr truôx an ninh – tsâts tưs, lo nhênhx ntâu ntơưr kruôs ntơưv cxuô cxênhx, nganhx.

Cơưv bangx cêr hoachx cxiz chênhr sox saiz, cxênhz cxuô

Nul pâuz tinhx hinhx tsâts tưs ntơưv cxuô kror qơư uô luôv, muôs zuôr

Cxênhz saiz nênhs tuôx ntơưv chor chuôz zis nhoz tuz, nhoz đêz

Cxiz chênhr hâux lưv sox saiz lax, têz, pangz pêx xinhv por vêv chuôz tangv

Cxênhz saiz an ninh ntơưv cuanr internet

H' Mai - Phạm Khánh

964
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.