Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kông an xă Dak R’tíh hao uĕh nau pah kan tâm nau kan lam bu nuyh bon lan mât uănh Bri dak

23/08/2016 14:17 G8T+7

Phung kông an xă Dak R’tíh (Tuy Ðức) hao uĕh nau pah kan tâm nau kan lam bu nuyh bon lan mât uănh Bri dak n’hanh đăp mpăn nau rêh lam bon lan tâm xă; n’hao nau kan ksiêm, gơi ngăch gĭt saơ nô nau mô uĕh n’hanh n’gang nau tâm đông, ntung nglanh…

Phung kông an way hăn tât ta thôn, bon, ksiêm sam bŭt nchih ntŭk gŭ, bu nuyh gŭ rêh; ndâk tâ mbơh ntĭm pháp luật, jă đă bu nuyh bon lan k’chŭt phung bư m’hĭk. Ðah ăp ntil nau kan uĕh nĕ, nau đăp mpăn bri bon tâm lam xă dơi mât uănh uĕh ngăn. Xă Dak R’tíh way dơi bu kơp lah xă pah kan uĕh tâm nau kan mât uănh đăp mpăn bri bon, dơi âk m’bŭch, ăp ntŭk kan rnê yor nau kan uĕh aơ.

Rbŭn gơi nchră n’hao nau kan hăn uănh, ksiêm tâm bon lan

Ôp khâl ăp ntil nô nau ta ăp ntŭk tăch, rvăt drăp ta

Ksiêm nau gŭ rêh ăp r'năk bon lan ta mpeh ngai, mpeh vêch

N’hao nau kan hăn ksiêm tâm mir, ba, kơl bu nuyh bon lan mât mray uĕh ndu ndơ

Ksiêm nau đăp mpăn ta wâl pâl internet

H' Mai - Phạm Khánh

963
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.