Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr sir yaz tar saz hur cuân ngur

10/05/2018 14:52 G5T+7

Đhâu 2 hli ntâu cơưv shuv hur môi trươngx cuân ngur, jê 600 chiênr sir yaz shông 2018 ntơưv Trung đoanx 994, (Bôx Chiv hui cuân sưx xênhr) nhoz ntươv hênhx Đăk Mil ziv hnuz ziv tar saz.

Iz făngz cơưv shuv tsinhz chei haz cơưv pâuz lu struênx thôngr, đăngs nuv ntơưv Cuân đôix tuôz nênhs Viêtx Nam, chor chiênr sir yaz tsinhv lo cơưv shuv chiênr thuôx siz ntâus bôx binh, cơưv yangz shuv đăngs jul, cxiv tsang nox nhoz chinhr cui… Chor chiênr sir yaz, kror ndu tsêr, fôngx zưs haz chor sinh hoatx cor cangv tưz lo tangr tsês chia cênhz đôngx đôix haz chor thưv thach hur nôngz nhôngl cơưv shuv, uô nghiar vux por vêv Têz qơưs.

Chor chiênr sir yaz minhx cxưx nênhs tsơưs njênhk, côngv cênhz hur môi trươngx cuân đôix

Chor chiênr sir yaz minhx cxưx nênhs tsơưs cênhz đôngx đôix cuz saz lus cơưv shuv

Tuôr truôx, pâuz haz txơưx sir zôngv vur khir trang bix

Chiênr sir yaz cơưv shuv tac phong cuân đôix

Phan Tân

1,561
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.