Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chiênr sir yaz tar saz hur tuz tros

01/06/2017 10:14 G6T+7

Trơưs Trung đoanx 994 (Bôx Chiv hui Cuân sưs xênhr), đhâu 3 hli yangz shuv hur môi trươngx tuz tros, 490 chiênr sir yaz shông 2017 ziv hnuz tưz tar saz.

Iz făngz cơưv shuv tsinhz chai lus truênx thôngr, đăngs nuv ntơưv tuz tros pêx xinhv Viêtx Nam anh hungx, chor chiênr sir yaz tsinhv lo cơưv shuv cir năng sis ntâus bôx binh, yangz shuv đăngs jul, cxiv tsang nênhx chiax nhoz chinhr cui… Xâuk kangz cxênhz seiz khoar yangz shuv chiênr sir yaz, 100% lo huv tsinhr tinhv, chor khar coz lo 96%; 490 chiênr sir lo ndê cuân hamx binh nhix haz nhênhx cuêt tinhv môngl nhênhx đăngs nuv yaz ntơưv chor đơn vix trưx thuôx Box chiv hui Cuân sưs xênhr.

100% chiênr sir yaz saz xangr lo jông sănr sangx nhênhx haz uô tar đăngs nuv lo zos

Tuên thêx hur kangz qix Têz qơưs, chor chiênr sir yaz has sir jul phat hui truênx thôngr Bôx đôix Zơưv Hôx

Đhâu 2,5 hli shuv, chor chiênr sir tưz txơưx cênhx cir thuôx siz ntâus bôx binh, yangz shuv đăngs jul

Iz făng shuv cuân sưs, chor chiênr sir yaz tsinhv trâu saz cơưv uô si văn hoar văn nghês, thêv zux thêv thos

Phan Tân

2,810
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.