Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntung ân bu nuyh bon lan ntrôl hao nau wăng sa- nau rêh tâm ntŏk jru, ntŏk ngai

26/07/2018 10:35 G7T+7

8 mlâm ntung ân ma bu nuyh bon lan găn mhe dơi nkra ta n’qual Dak Song tâm Ntil nau kan Ndâk nkra ntŭng ân ma bu nuyh bon lan găn n’hanh Mât uănh drăp trong tâm n’qual (ntil nau kan LARMP), dơi ndâk kan ntơm năm 2017 đah rnoh prăk dŏng kan tât 10 r’me.

Jêh nkra, ndơp dŏng, ăp ntung bê tông mhe lĕ rgâl ntung ka đar ơm, ntung ndăng ndăng sa ơm. Ăp ntung ân ma bu nuyh bon lan găn dôl gĕh n’hanh kơl ân bu nuyh bon lan gĕh ntung găn bư mir jan ba, suy kơl ntrôl nau hao wăng sa – nau rêh bon lan tâm ntŏk jru, ntŏk ngai, ntŏk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm n’gor.

Ntung ka đar ta bon Jăng Play 2, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) nĕ đơh…

…abaơ lĕ rgâl jêng ntung dŭt ma nâp

Ntung bon Bu Pah, xă Trường Xuân

Ăp ntung dơi ndâk nkra tĕng nau kan trong dak hŏch dơi nkra đah loih n’hanh bê rông…

Lê Phước

3,164
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.