Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos R’but, xar Quangv Sơn uô jông hâux lưv cangr, por vêv jôngr côngx đôngx

15/06/2017 14:02 G6T+7

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv jos R’but, xar Quangv Sơn (Đăk Glong) tưz uô los six jông hâux lưv cangr, por vêv yangx 325 ha jôngr ntơưv tiêuv khu 1649.

Tinhx tsangx luôx ntur jôngr tsi muôx. Cxuô lênhx nênhs hur jos uô cê por vêv jôngr. Txix ntơư, pangz uô tsuô taix nguên hur hangr jôngr ziv hnuz ziv muôx ntâu zangv.

Lưx lươngs kiêmv lâm trôngx qơư phaiz ntơưr kruôz ntuôl lus hâux lưv cangr, por vêv jôngr ntơưv jos R’but

Pêx xinhv hur jos cus bê cam cêt tsi luôx jôngr, tsi nangv tsinhz angr jôngr

Pêx xinhv hur jos cxul bangv txir chor hanhx vi cxuôv hav jôngr

Lại Tuyến – K’Huệ

4,845
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.