Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’bŭt, xă Quảng Sơn pah kan uĕh nau kan mât uănh bri tâm bon lan

15/06/2017 14:02 G6T+7

Tâm ăp năm lĕ lan, bu nuyh bon lan bon R’bŭt, xă Quảng Sơn (Dak Glong) lĕ pah kan uĕh nau kan mât uănh, chiă rlau 325 hec ta bri ta mpeh bri 1649.

Nô nau muih kal bri mô hôm âk. Bu nuyh bon lan tâm bon pah kan ndrel gơi mray bri gơi gĕh n’sĭt prăk kan tă bơh bri. Yor nĕ, suy kơl bư ân mpô mpa, tơm si tơm gle tâm bri gĕh rlau nar rlau âk.

Phung kan ksiêm mât uănh bri tâm xă pă sam bŭt rŏ ntĭm nau kan mât uănh bri ta bon R’bŭt

Bu nuyh bon lan tâm bon nchih sam bŭt buăn nau kan mô dơi muih kăl, pit ih neh bri

Bu nuyh bon lan tâm bon ndâk gâng ntĭm mbơh ân bu nuyh bon lan mô dơi muih kăl bri

Lại Tuyến – K’Huệ

5,195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.