Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’Bŭt mât uănh uĕh bri tâm bon lan

01/09/2016 14:50 G9T+7

Năm 2013, 335 hec ta neh bri ta mpeh 1649 dơi bu jao ân bu nuyh bon lan bon R’Bŭt, xă Quảng Sơn (Dak Glong) mray, mât uănh. Jêh jŏ năm ndâk nau kan aơ, nau kan mât uănh bri aơ n’sĭt uĕh ngăn tâm nau kan, suy kơl mât uănh uĕh bri, gĕh n’sĭt tay prăk dŏng ân bu nuyh bon lan.

Phung mât uănh bri tâm bon lan bon gĕh 15 nuyh, ăp pơh tâm rgâl 4 nuyh hăn ksiêm bri. Ta yan gĕh âk bu muih rkăl bri nĕ hăn ksiêm mât uănh bri âk đê. Tĕng nau ntŭk kan aơ, ntơm nar dơn mât uănh bri tât abaơ, bri tâm bon lan ta bon R’Bŭt dơi bu nuyh bon lan mât uănh uĕh, mô gĕh bu muih rkăl bri, in pĭt neh bri gơi bư mir jan ba...

Phung kan mât uănh bri tâm nchră nau kan lor ma hăn ksiêm mât bri

Ăp bu nuyh kan mât uănh bri hăn ksiêm bri

Bri ta mpeh 1649 dơi bu jao ân bu nuyh bon lan bon R’Bŭt mât uănh uĕh ngăn

Đức Hùng

981
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.