Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ban Chiv hui cuân sưx hênhx Đăk Glong côngv đăngs jul cxiv tsang jêx jos yaz

09/11/2017 13:44 G11T+7

Chor shông đhâu, Ban Chiv hui cuân sưx hênhx Đăk Glong tưz cxangz phênhv cênhz trôngx qơư uô phong tsox “Đăk Glong côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz”.

Mênhx pêv, đơi vix uô trơưs chuv trương “Cxuôv 1 tsêr yeiz, txu 1 tsêr pluôs”; Phaiz yik tsuô ntâu chuôz zis chinhr sach ntơưv jos 5, xar Quangv Khê haz jos 3 xar Đăk R’mang; Pangz 4 tsêr nênhs chinhr sach uô nênhx txov nhev phuôv tsangr chuôz thênhx; Pangz phong tsox “zus buô angr viv saz hli buôs đriv, har txưr”, yưv 3.500 hnuz côngz pangz pêx xinhv cxiv tsang tsêr văn hoar, uô cêr môngl lus jêx jos, uô vêv xinhz, tuôr truôx môi trươngx…

Tsinhr môngl yangv, đênhr saz, puz nux chuôz zis muôx nhuôs tangz tov uô hâux lưv ntơưv por trôngz har txưr Trươngx Sa

Ban Chiv hui cuân sưx hênhx Đăk Glong khơưs nux chuôz zis pluôs xar Đăk R’mang

Khơưs puz yik tsuô chor chuôz zis pluôs xar Quangv Khê phuôv tsangr cinh têr

Thanh Thanh- Lại Tuyến

3,435
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.