Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Jos R’But por vêv jông jôngr côngs đôngx
  • 01/09/2016 14:50
  • Shông 2013, 335 ha hangr jôngr ntơưv tiêuv khu 1649 lo zos truô côngs đôngx jos R’But, xar Quangv Sơn, (Đăk Glong) cangr, por vêv. Uô kangz nôngz nhôngl kra, mô hinhx nuôr tưz uô lo muôx kangz hâu, pangz mangx truô por vêv jôngr, uô muôx nux grê truô pêx xinhv.
  • Sir jul nrar bom minx
  • 25/08/2016 10:57
  • Txix hâur shông txus nuôr, lưcs lươngs công binh – Bôx chiv hui Cuân sưs xênhr cênhz chor hênhx, thix xar nrar lo 8 luz bom, cênhz ntâu muôl txưr côir 155, 105, 82 haz 60 li.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.