Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • “Măt brah” ta Dak Ru
 • 29/12/2017 10:05
 • Gơi n’gang, râl ăp ntil phung m’hĭk, nô nau mô uĕh tâm bon lan…, UBBL xă Dak Ru (Dak R’lâp) lĕ sŏk iê prăk nkrem tâm xă n’hanh ma dăn prăk tâm bon lan lĕ nkra dơm 10 mlâm camera mât uănh đăp mpăn bon lan ta âk trong hăn tâm lam xă.
 • Klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh yor rdeh kai ta Dak Mil
 • 14/12/2017 14:49
 • Tâm mông abaơ, n’qual Dak Mil gĕh âk ngăn rdeh kai, rdeh đât rơ mŏk bu nuyh bon lan bĭt hăn rŏ trong têh bri dak 14 n’hanh ăp trong hăn tâm thôn, xă. Aơ jêng du rdeh way bon lan dŏng gơi rdeng ka phê n’hanh ăp ntil tuh vanh ba bă.
 • Dak Mil, bâ nh’huk tă bơh wâl kreng ân kro ca phê
 • 23/11/2017 08:53
 • N’qual Dak Mil gĕh rlau 250 wâl kreng ân kro ca phê tĕng kan pĕ play, gĕh âk wâl kreng dơi nkra tâm ntŏk gŭ bon lan, bơh pĭt trong têh bri dak, trong hăn tâm n’gor. Abaơ, bu nuyh bon lan tâm lam n’gor dôl ma pe ca phê năm 2017.
 • Klach ngăn drăp sa khih tăch bơh năp wâl sam bŭt
 • 20/11/2017 13:39
 • Abaơ, lĕ gĕh nau n’hêl mô dơi tăch drăp sa bơh năp wâl sam bŭt, khă nĕ, ta âk wâl sam bŭt tâm ntŏk ngai, ntŭk jru, ntŏk gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh, ăp ntul drăp bu tăch gĕh banh kẹo, dak ngêt, ndu ndơ pâl ma kon se mô gĭt ntŏk nkra, ntŏk bư dơi bu tăch, klach ngăn gĕh nau khih ma kon se ngêt sa ăp ntil ndơ aơ.
 • N’hao tay nau kan sŏk ăp ntil phao rleo nkra êng tâm bon lan
 • 26/10/2017 09:27
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, gơi nau kan sŏk ăp ntil phao rleo, ndu ndơ rtoh, ndu ndơ dŏng tâm dông ân uĕh. Jrô Kảnh sát hành chính gơi mât uănh đăp mpăn bri bon (PC64) lĕ ngăch ndơp ăp ntil nau kan kơt aơ: Ndăn nhâm soan bu nuyh gĕh k’hưm tâm nau kan mbơh ntĭm, jă đă bon lan; n’hưch, rnê n’hanh kơl ân ndu ndơ sa ma ăp bu nuyh nộp êng phao rleo, ndu ndơ rtoh, ndu ndơ dŏng tâm dông… Yor nĕ, rlau nar rlau gĕh nau pah kan uĕh tâm bon lan, suy kơl mât uănh đăp mpăn bri bon tâm lam n’gor.
 • N’hao uĕh nau kan ntĭm mbơh pháp luật bit rdeh hăn tâm trong gơi ntrŭnh nau tâm tom rdeh
 • 05/10/2017 10:34
 • Tâm 9 khay bôk năm 2017, Jrô Kảnh sát mât uănh trong hăn, Kông an n’gor kan ndrel kông an 8 n’qual, bon têh nđâp ma ăp m’bŭch, ntŭk kan, phung kan ndâk gĕh 165 tâ mbơh ntĭm; mpơl ân uănh 150 tâ phim, pă 33.000 sam bŭt rŏ nau ntĭm pháp luật bit rdeh hăn tâm trong ân ma dăch tât 49.000 kon se, bu nuyh bon lan n’hanh kan bộ, bu nuyh kan tâm lam n’gor.
 • Dak Mil, âk kon se nti sam bŭt gĕh nau Tih luật bĭt rdeh hăn tâm trong
 • 21/09/2017 15:16
 • Lăp năm nti mhe 2017 – 2018, khă ăp wâl sam bŭt tâm lam n’qual Dak Mil lĕ kan ndrel ma phung kảnh sát mât uănh gung trong ntĭm ma kon se nti sam bŭt tĕng di Luật hăn tâm trong, khă nĕ nô nau kon se nti sam bŭt gĕh nau tih bĭt rdeh hăn tâm trong hôm e âk ngăn.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.