Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jrô PC64 sĭt tâm bon lan, mpeh ngai bư sam bŭt n’kar ân ma kon se nti sam bŭt
 • 03/05/2018 14:55
 • Gơi gĕh nau nơih ma ăp kon se nti sam bŭt, tâm nĕ gĕh âk kon se nti wâl sam bŭt gưl III gĕh sam bŭt n’kar săk hăn tâm rlong tâ lôch nti wâl sam bŭt gưl III, Jrô Cảnh sát Mât uănh hành chính đăp mpăn bon lan (PC64) lĕ hăn tât ta ăp wâl sam bŭt gơi bư sam bŭt n’kar săk ân ma bu nuyh bon lan.
 • Ăp “so bư ka han”
 • 05/04/2018 09:40
 • So dŏng pah kan mô rĭ dơi bu moh lah “so bư ka han” dơi bu dŏng gơi bô n’hâm tĕng joi bu nuyh, mât uănh nau rêh đăp mpăn ma bon lan.
 • Ăp bu nuyh bư ka han djrah ŭnh
 • 29/03/2018 09:43
 • Lah ăp tâ tăng bu nuyh bon lan mbơh gĕh nau ŭnh sa ngih wâl, ăp bu nuyh bư ka han djrah ŭnh bĭt rdeh, sŏk ăp ntil ndu ndơ dŏng hăn djrah ân khĭt ŭnh.
 • Nau rêh ta kô lao dak rlai Trường Sa Ðông
 • 22/03/2018 16:37
 • Trường Sa Ðông kơp ta Ăp kô lao Trường Sa (n’qual kô lao Trường Sa, n’gor Khánh Hòa), ngai ma ndrâm dak Cam Ranh (Khánh Hòa) tâm 260 hải lý. Khă lah kô lao gĕh san hô, tâm dâng dak âk lŭ kler khă nĕ âk ka han, kan bộ ka lơ kô lao lĕ tăm âk tơm bàng vuông, tơm tra, tơm dung dak rlai…ndrêh jêng ngăn.
 • Nâp klĭp Trường Sa
 • 09/03/2018 08:36
 • Ăp kô lao Trường Sa (Việt Nam) ta n’qual kô lao Trường Sa, n’gor Khánh Hòa gĕh 33 kô lao, ntŏk kô lao; tâm nĕ gĕh âk kô lao ka lơ kơh dak, gĕh âk bu nuyh bon lan rêh, ăp ngih wâl rbŭn, wâl sam bŭt…
 • Ndâk njêng nau kan mât uănh n’har bri lam bu nuyh tâm bon lan
 • 01/03/2018 09:37
 • Tĕng nau Ntĭm gao mrô 01/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ gơi ndâk ntil nau kan “Lam bu nuyh bon lan mât uănh uĕh neh ntu, đăp mpăn nau rêh tâm ntŏk n’har bri dak ta ăp năm abaơ”, ăp ntŏk kan tâm Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh Ka han Mât uănh n’har bri n’gor lĕ kan ndrel ma ăp n’qual ndâk njêng 34 ntŏk kan mât trong n’har bri đah 329 bu nuyh kan, ntŏk kan dăn kan; ndâk njêng gĕh 99 ntŏk kan mât uănh đăp mpăn thôn, bon, bản ăp xă mpeh n’har bri đah 608 bu nuyh kan, phung kan.
 • N’hao nau kan mât uănh đăp mpăn nau rêh bon lan ta mông Têt Nguyên đán 2018
 • 26/01/2018 14:02
 • Gơi đăp mpăn nau rêh bon lan ta mông Têt Nguyên đán 2018, abaơ, ăp ntŏk kan, m’bŭch kan tâm n’qual, bon têh lĕ n’hao ăp ntil nau kan gơi gĭt saơ, lơh, râl ăp phung bư m’hĭk tâm bon lan, bu nuyh bĭt rdeh hăn rŏ trong gĕh nau tih; mât uănh ân đăp mpăn ăp ntŏk kh’lay, n’qual gĕh nau aơ nau ri mô uĕh tâm lam n’gor.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.