Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam kah gĭt ăp Nô adăch săn săk
 • 19/07/2018 10:25
 • Gơi kah gĭt ăp nô adăch ka han săn săk lĕ khit mât Bri dak, kan bộ, ka han Mpôih ka han Mât n’har bri Dak Dam, xă Dak Lao (Dak Mil) lĕ tâm rgop prăk, jă dăn prăk tâm mpôih n’hanh ăp ntŏk bơh tăch mpôih gĕh 600 rkeh gơi nkra tay ân uĕh Gâng rup kah gĭt Nô adăch ka han săn săk.
 • Ka han mhe buăn tâm dâng siăm kơ Bri dak
 • 22/06/2018 10:23
 • Jêh 3 khay nti ren, dăch tât 500 rhiăng ka han mhe lăp năm 2018 ta Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994 lĕ gĭt âk ntil nau tâm nau mĭn, nau mbơh ngơi n’hanh nau pah kan.
 • Ðại đội ka han klơ neh 3 “lah mô ŭch dŏng” hât su
 • 07/06/2018 09:11
 • Tĕng nau n’hêl klơ tâm nau kan mô dơi su hât ta ntŏk kan, tâm mpôih, tâm bon lan, Chi ủy, M’bŭch ntĭm gai Ðại đội ka han klơ neh 3 – M’bŭch Ntĭm gai Tâm lơh n’qual Tuy Ðức lĕ nchŭn n’hâm ntĭm sơm, mbơh hưn. Nau moh kan “Kan bộ, ka han Ðại đội ka han klơ neh 3 lah mô ŭch dŏng hât su”, lĕ dơi kan bộ, ka han Ðại đội ka han klơ neh 3 pah kan uĕh.
 • Ngih wâl gung trong, kông nghệ mhe ta Trường Sa
 • 17/05/2018 14:50
 • Khă ngai ta kơh lah nĕ dơi uănh ntrĕng bơh Ðảng, bri dak, ăp doanh nghiệp n’hanh bu nuyh bon lan, ăp năm lĕ lăn, ăp kô lao dak rlai ta Trường Sa (n’qual Trường Sa, n’gor Khánh Hòa) mô rlu dơi bu ndâk nkra ân uĕh ăp ntil ngih wâl gung trong gơi gĕh ntŏk rêh, ntŏk nti ren, ntŏk mât uănh bri dak rơm tâm lơh ân ma kan bộ, ka han n’hanh bu nuyh bon lan klơ kô lao.
 • Ka han mhe têh ndăm tâm mpôih ka han
 • 10/05/2018 14:52
 • Jêh rlau 2 khay nti ren tâm mpôih ka han, dăch tât 600 rhiăng nuyh mhe lăp ka han năm 2018 bơh Trung đoàn 994, (Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh n’gor) ta n’qual Dak Mil rlau nar rlau têh ndăm.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.