Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ksiêm mât kô lao dak rlai
 • 09/05/2019 14:31
 • Ðah ăp kô lao dak rlai, ăp kô lao têh jê ta Trường Sa (Khánh Hòa), kan bộ, ka han mô rlu kâp rơm tâm lơh n’hanh nti ren.
 • Ka han tâm kô lao dak rlai lĕ mơng rŏ sam bŭt, báo
 • 25/04/2019 19:37
 • Ngai đah kơh âk rhiăng hải lý, nau dơh dăch đah nau mbơh hưn tă bơh sam bŭt, báo đah ma kan bộ. ka han dôl pah kan ta ăp kô lao, ntŏk kô lao bơh ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa) gĕh âk ngăn nau jêr jŏk. Yor nĕ, du ntil sam bŭt ta Trường Sa lah du ntil ndơ dŏng kh’lay, dơi kan bộ, ka han ta aơ mray.
 • Neh ntu mpeh n’har bri gĕh nô chiă mât
 • 28/02/2019 14:11
 • Trong n’har bri Việt Nam - Drôn găn ta n’gor Dak Nong jong tâm 130 km. Tâm 60 năm lĕ lăn (3/3/1959-3/3/2019), tâm nĕ jêh 15 năm ndâk njêng n’gor mhe, bơh đah nau pah kan mât uănh chiă neh ntu tâm mpeh n’har bri, mât uănh đăp mpăn nau rêh bu nuyh bon lan, kan bộ ka han chiă mât n’har bri nsrôih hăn tâm bon lan pah kan, dơh dăch ma bu nuyh bon lan, tâm rnglăp nau rêh ôi mhau ma bu nuyh bon lan bu nong mpep n’har bri. Yor nĕ, suy kơl bư nâp knơm, ndâk njêng moeh n’har bri lơ nar lơ đăp mpăn n’hanh hao.
 • Lĕ ma nau uĕh “Mông nti tâm mpeh n’har bri”
 • 22/11/2018 10:16
 • Mhe aơ, Mpôih ka han Mât chiă n’har bri Tuy Ðức kan ndrel ma Wâl sam bŭt Kon bu nong gŭ nti Wâl sam bŭt gưl II Wâl sam bŭt gưl III Tuy Ðức, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) ndâk tâ mbơh ntĭm n’har bri ân ma 170 nuyh kon se nti sam bŭt.
 • Nsrôih joi, nchŭn nting rlang ka han sân săk jêh tâm lơh
 • 08/11/2018 09:25
 • Ðah ntil nau kan “Hôm n’hâm soan hôm joi”, tâm ăp năm lĕ lăn, N’gâng ntĭm gai Joi, nchŭn nting rlang ka han sân săk n’gor lĕ nsrôih joi ăp môch ăp ka han e hŏ dơi bu gĭt saơ ta ăp ntŏk tă tâm lơh kal e.
 • N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan
 • 31/10/2018 08:55
 • N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 bơh Quốc hội bri dak cộng hòa bon lan chủ nghĩa Việt Nam gĕh 6 gưl, 27 n’kô jê, 689 nau. N’kô Luật dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 91/2015/QH13 lơ 24/11/2015 dơi bu kơp dŏng kan ntơm lơ 01/01/2017, N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan mrô 33/2005/HQ11 mô hôm dơi kơp lah N’kô luật Dŏng ân bu nuyh bon lan aơ dŏng mhe.
 • Rlong bư ntŏk njrăng tâm lơh n’gor năm 2018
 • 11/10/2018 10:19
 • Ntơm lơ 9 – 11/10 lĕ ndâk tâ rlong bư ntŏk njrăng tâm lơh n’gor năm 2018, kh’lay nga ngăn lah nau tĕng kơt Nau ntrŭnh 28-NQ/TW bơh Bộ Chính trị gơi ngăch ntĭm gai, gĕh nau uĕh lah tâm lơh tâm su tâm lam n’gor khă mô gĕh tâm lơh n’hanh gĕh nau tâm lơh, rơm lơh ăp ntil nau mĭn pit bri dak, nau mĭn bư m’hĭk bri dak he bơh ăp phung m’hĭk bơh tach…
 • Trong têh n’gor 1 iơh hô ngăn
 • 04/10/2018 09:44
 • Trong têh n’gor 1 jong 36 km, ntơm bơh bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) găn ăp xă Quảng Tân, Dak R’tih, Quảng Tâm n’hanh Dak Bŭk So (Tuy Ðức).
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.