Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxuôv yeiz, txu pluôl nhoz jos Điêng Đu

07/10/2021 17:18 G10T+7

Shông 2018, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc) xair jos Điêng Đu uô jos điêmv chia cxuôv yeiz, txu pluôl.

Đrul pangz pênhr txaik ưu đair, kra tsưr ziv chok kôngz, zus tsax ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinhv hur jos trâu saz uô nox uô hâuk chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, iz trux cxuôv yeiz, txu pluôl truôx đrênhk. Txus nuôr, tangs nro jos muôx yangx 200 ha điêux, 100 ha cax phê, yênhx châuv ha ntông nox txir xưs li sầu riêng, bơ, măc ca… tangz tov phuôv tsangr jông. Nganhx zus tsax lo zov chênhr phuôv tsangr đrul yênhx puô tus nhux tưv; yênhx cxênhz tus keiz, us, zuôv cxuô zangv. Chuôz zis pluôl ntơưv joss hông 2018 zos 240/520 tsêr mass hông 2021 txu grêl yuôr 128/520 tsêr. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo muôx li 40 chơưx/lênhx nênhs/shông 2020.

Tangs nro jos muôx 100 ha cax phê, năng suât fênhx đrăngz lo muôx 3 tênhr/ha

Cxuô cxênhx, nganhx puz yênhx cxênhz tưs nôngz keiz us pangz pêx xinhv cxuôv yeiz, cxu pluôl

Cêr môngl hur jos lo đâux tư uô đangr pho

Minh Huyền

711
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.