Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach ta bon Ðiêng Ðu

07/10/2021 17:18 G10T+7

Năm 2018, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) săch bon Ðiêng Ðu bư bon tơm gơi lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach.

Dơi bri dak kơl ân prăk manh, ntĭm kĩ thuật tăm, mât rong mpô mpa bơh ăp n'gâng kan, phung kan, bu nuyh bon lan ta bon nsrôih pah kan bư mir jan ba gơi n'hao nau wăng sa tâm r'năk, rlau nar rlau lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o-ach nâp knơm. Tât abaơ, lam bon gĕh rlau 200 hec ta điều, 100 hec ta ca phê, âk hec ta neh tăm tơm sa play gĕh sầu riêng, bơ, mắc ca... dôl hao jêng. Nau pah kan mât rong mpô mpa dơi ẃon lan uănh kh'lay đah âk rhiăng ndrôk rpu; âk rbăn pêp, iăr, sin. R'năk o-ach tâm ẃon năm 2018 lah 240/520 r'năk tât năm 2021 lĕ trŭnh hôm e 128/520 r'năk. Gĕh n'sĭt prăk du huê bu nuyh tâm nau pah kan tâm 40 r'keh prăk năm 2020.

Lam bon gĕh 100 hec ta ca phê, jêh kĭn gĕh n'sĭt tât 3 tân du hec ta

Ăp n'gâng kan, phung kan kơl ân âk rbăn mpô mpa rong sâm kơl bu nuyh bon lan lâm nau ji ngot trunh nau rêh o-ach

Trong lăp tâm bon dơi ndâk nkra uĕh

Minh Huyền

623
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.