Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chos shơư ntông đanx hương muôx kangz hâu

28/02/2019 14:11 G2T+7

Shông 2015, pus Vor Hanhr Vinh nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) chuôz chos 2.000 tsoz đanx hương shơư hur 11 ha vangx ntông hnox txir ntơưv chuôz zis.

Đanx hương zos zangv ntông muôx grê, 1 kg ntông đanx hương muôs muôx grê txix 8 – 10 chơưx nhiax. Ntông đanx hương muôx ntâu trox đa năng lo sei xưs li “ndok cuz”, muôs lo grê saz yangx. Ntông đanx hương zos ntông banr nhoz shơư, tsuv muôx chor ntông uô tsưr mas tsuv chos shơư cênhz ntông cax phê, ntông hnox tsir mas los six jông. Chia lo khai thac ntông tsuv pôngz txix 12-15 shông. Tangz sis thâuv shông tiv pêz, ntông lo sâu blôngx chia uô yuôx hâuk cao câp haz hnôngz chia râuz trox. Yuôx hâuk ntơưv blôngx ntông đanx hương jông yuôx lơưr tsât lov hur nyangr, pangz pư jông, tangr lâul sei,… Muôs grê txix 2,5 chơưx nhiax/kg yuôx hâuk đanx hương.

Tsâu hnôngz đanx hương hur xơ dưax uô ntêx chox môngl chos hur hnangz

Pus Vinh cxênhz ntông đanx hương hluz hur hnangz zuz

Sanv phâmv yuôx đanx hương muôx grê saz

Hồ Mai

1,290
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.