Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tăm tơm đàn hương ndrel ma ăp ntil tơm tăm ba bă gĕh n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa

28/02/2019 14:11 G2T+7

Năm 2015, u Võ Hạnh Vinh ta thôn 8, xă Dak Ha (Dak Glong) ntơm tăm 2.000 rbăn tơm đàn hương ta 11 hec ta neh tăm sa play tâm r’năk.

Ðàn hương lah du ntil tơm si khay, du kí gol đàn hương tăch kh’lay ntơm 8 – 10 r’keh prăk. Tơm đàn hương gĕh âk chât tinh dầu đa năng dơi bu têt tâm ban “drăp kh’lay”, tăch kh’lay r’noh prăk. Tơm đàn hương lah du ntil tơm kí sinh, dơi rêh ndrel ma ăp tơm ba bă nĕ dơi bu dŏng tăm tâm tơm ca phê, tơm tăm sa play. Tơm đàn hương jêh bu tăm ntơm 12 – 15 năm mơ dơi sŏk si. Khă nĕ ntơm tăm tâl pe, tơm dơi bu pĕ n’ha sŏk bư dak tra ngêt n’hanh dŏng bư tinh dầu. Trà tă bơh tơm đàn hương dơi bu dŏng bư ân lĕ nau khih tâm m’ham, bư bêch kah, dăng nting rlang,… Tăch ntơm 2,5 r’keh prăk du kí trà đàn hương.

Brôi grăp đàn hương tâm ntô play đung gơi luh reh lor ma sŏk tăm tâm dŭng

U Vinh ksiêm tơm đàn hương hao jêng jêh tăm tâm dŭng

N’ha tơm đàn hương dơi bu pĕ tăch bư tra ngêt

Hồ Mai

747
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.