Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xar Buôn Choah sâu blêx chiv ntux cuz

12/09/2019 15:43 G9T+7

Chiv ntux cuz shông 2019, xar Buôn Choah (Krông Nô) chos muôx li 650 ha blêx. Nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz tưz sâu lo yangx 70% chor angr chos đrul cuz saz lo kôngz.

Chor nôngz blêx lo pêx xinhv chos tiv zix mas zos IR64 và RVT hluz jông, tangr tir lo iz cxa cangz moz, njaz tsư kangz. Đrul cui hoaix chor đrăngs lax đangr, ntâu chuôz zis uô trơưs cui trinhx VietGAP muôx ntâu zôngx ziv hur tu, sir zôngv mair hleik ntâus liên hoanx chia sâu blêx, pangz txu chi phir los đôngs. Chiv ntux cuz shông nuôr, sâu fênhx đrăngz nhangx xangv lo 6-7 tênhr/ha.

​​​​

Pêx xinhv xar Buôn Choah sir zôngv mair hleik ntâus liên hoanx chia sâu blêx

​​​​​

Blêx Buôn Choah lo nênhs zuôr tuôx ntơưv xênhr Long An tuôx txus đrăngs lax zuôr blêx

​​​​

Cêr đrăngs lax lo luôv angr chia pêx xinhv zôngx ziv thâux plêx

Y Krăk

401
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.