Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xă Buôn Choăh rek ba lŏ yan bri mih

12/09/2019 15:43 G9T+7

Yan bri mih năm 2019, xă Buôn Choăh (Krông Nô) srih tăm gĕh tâm 650 hec ta ba lŏ. Abaơ, bu nuyh bư mir tâm xă dôl rek jêh gĕh 70% neh tăm ba lŏ đah nuih n’hâm m’ak yor ba năm aơ âk play.

Ntil ba dơi bu nuyh bon lan tăm âk lah IR64 n’hanh RVT ngăch jêng, iê tu ndrŭng sa, piăng sa kah. Ðah nau kan tâm pă ndrênh tăm bă huy, âk r’năk lĕ tăm tĕng nau kan VietGAP gơi nơih mât mray, dŏng rdeh rek peh gơi rek ba, suy kơl bư trŭnh r’noh bu nuyh kan. Yan bri mih năm aơ, ba lŏ jêh peh gĕh n’sĭt ntơm 6-7 tân du hec ta.

​​​​

Bu nuyh bon lan xă Buôn Choăh dŏng rdeh gơi rek peh ba lŏ

​​​​​

Ba lŏ Buôn Choăh dơi bu tă bơh n’gor Long An hăn tât ta lŏ r’văt

​​​​

Trong hăn tâm ndrênh dơi bu bư uĕh gơi gĕh trong hăn rdeng ba lŏ jêh rek

Y Krăk

524
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.