Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ur sai Ðiểu Than hao ndrŏng yor blau bư mir jan ba

18/10/2018 11:14 G10T+7

Năm 2012, jêh ndâk njêng rnăk mhe, nô Ðiểu Than (deh năm 1987), Bu Nong ta bon Bu S’rê 1, xă Dak Ru (Dak R’lâp) dơi mê mbő pă ân 6 sào neh điều.

Bơh đah pah kan răk chăm đang điều, ur sai păng nkrem prăk rvăt iê neh. Tât abaơ, rnăk nô lĕ gĕh 2 hec ta neh tăm tơm ca phê, tiêu, tơm tăm sa play gĕh bơ, sầu riêng, tơm play sưp… n’hanh ma rong âk rhiăng mlâm iăr gơi n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm nau pah kan. Yor tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau kan nĕ ăp ntil tơm tăm , pô mpa rong tâm rnăk nô ngăch têh, play âk. Ntơm bơh nĕ, rnăk nô lĕ gĕh prăk dŏng rvăt rdeh, ndâk nkra ngih wâl têh uĕh; nau rêh tâm rnăk lơ nar lơ đăp mpăn n’hanh hao.

Nô Ðiểu Than (bơh chiau ti) nti ôp nau bên ươm tăm ăp ntil tơm ta xă Dak Ru

Yor tĕng kơt di nau ntĭm khoa học kĩ thuật lăp tâm nau kan nĕ 1.500 tơm ca phê tâm rnăk nô Ðiểu Than âk play gĕh tâm 3 tân du hec ta

Nô Ðiểu Than tăm tay ăp ntil tơm tăm sa play gĕh bơ, sầu riêng, tơm jrang, điều… gơi gĕh nao nao prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Bơh đah tăm ăp ntil tơm, rnăk nô hôm rong âk rhiăng mlâm kon iăr gơi tăch ân bu rvăt

Thị Vơi, ur nô Ðiểu Than blau bư kao tă bơh sam bŭt gơi tăch, n’sĭt tay prăk tâm nau pah kan

Ntơm bơh nau pah kan uĕh nĕ, nô Ðiểu Than lĕ rvăt rdeh têh gơi gĕh rdeh dŏng hăn bơh ri bơh aơ…

A Trư

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.