Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tĕng nau ntĭm kông nghệ tăm tơm sâu riêng

23/05/2019 14:02 G5T+7

Năm 2014, nô Trần Ðức Tài ta thôn 5, xă Quảng Tín (Dak R’lâp) ntơm tăm tơm sầu riêng ta neh huy lơ 4 hec ta, du hec ta sâu riêng êng êng tăm bơh kơi du năm.

Neh tăm sâu riêng đah bar ntil rnih TI6 n’hanh Thái (sâu riêng MonThong) năm tâl 4 tâm r’năk nô Tài

R’năk nô lĕ tĕng kơt nau ntĭm kĩ thuật mhe ntơm bơh ruah r’nih tăm tât ta nau kan bư trong tŏ dak, tŏ phân n’hanh tăm tĕng nau kơp di VietGAP. Yor nĕ lĕ têm nkrem ma r’năk nô âk prăk pah kan, prăk rvăt dak ŭnh, mô gĕh roh âk mông nar kan,… Ta năm tâl 4, lah sầu riêng ntơm gĕh play, r’năk nô lĕ rklêh kao gơi ân jêng tơm, gơi tât năm tâl prăm, tơm play gĕh tâm 20 mlâm play, gĕh tâm 50 – 60 kí.

Dĭng dak jê tŏ têm nkrem dak dơi nô nthăng tât ta tơm sâu riêng

H' Mai

689
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.