Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư ndrŏng yor tăm tơm sa play

18/10/2018 11:03 G10T+7

Che Trần Văn Khuông ta thôn Tân Lập, xă Dak Găn (Dak Mil) lah du huê bu nuyh blau wăng sa yor tăm tơm sa play.

Ta neh huy 4 hec ta, rnăk che tăm 3 hec ta tơm soai n’hanh du hec ta tơm play dôr tăch ma bri dak bơh tach, gĕh n’sĭt tâm nau pah kan tât du r’me prăk du năm. Abaơ, che lĕ tăm n’hanh gĕh n’sĭt prăk tăch tă bơh 27 ntil tơm sa play tâm ban gĕh play soai Ðài Loan chăng, play dôr Thái, play gŭng ga chăng,play khuăr nữ Nữ hoàng, play khuăr sá sị, play moan, play đung, sơ ri…. Neh tăm play soai gĕh 3 ntil tơm: Ðài Loan chăng 45.000 rbăn du kí; Ðài Loan ndrêh tăch 35.000 rbăn du kí, play soai bao tử tăch 20.000 rbăn du kí. Bơh đah tăm tơm sa play, che home chiă rong n’hanh tăch tơm play. Ntŏk tăch tơm play tâm rnăk che way tăch ăp ntil tơm play uĕh, gĕh bu nuyh ntĭm kĩ thuật tăm, răk tăm n’hanh rvăt ăp ntil play bon lan gĕh tăm tâm xă…, gĕh n’sĭt tay tâm nau kan 300 rkeh prăk du năm.

Play soai Ðài Loan chăng tăm di tĕng nau kan tăch ân bri dak bơh tach, pĕ tăch lah play jâk ntơm 1,4 kí rlau ma ka lơ

Che hôm e rlong tăm ăp ntil tơm sa play ba bă tâm ban gĕh tơm play gŭng ga, tơm dôr Thái…

Rnăk che hôm jêng du ntŏk tăch tơm tăm sa play ân ma bu nuyh bon lan

Mẫn Doanh

552
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.