Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tuy Ðức tăm bum Tây DooBak Hàn Quốc gĕh âk ngăn play

03/04/2020 10:00 G4T+7

N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’qual Tuy Ðức kan ndrel ma Kông ti TNHH ndơ sa Orion Vina rlong tăm ntil bum tây DooBak Hàn Quốc ta bar xă Quảng Tâm n’hanh Dak Bŭk So.

Ðah neh tăm huy 9,6 hec ta, jêh tăm 3 khay, tât abaơ bŭm tây lĕ dơi bu đôk gĕh âk ngăn play, play têh; tâm du tơm gĕh 4-8 mlâm play, du sào gĕh ntơm 3 – 3,5 tân play. Ðah r’noh prăk tăch tâm 9.000 r’băn du kí, jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor du hec ta bu nuyh bon lan gĕh n’sĭt tât 150 r’keh prăk. Dơi bu n’kôch ân gĭt, kông ti lĕ buăn, nchih nê nê ta sam bŭt tâm buăn râng nau kan gơi r’văt. Nau kan tâm r’nglăp aơ jêng du ntil nau kan mhe, suy kơl bu nuyh bon lan tâm n’qual pah kan n’hanh dŏng neh bư mir jan ba uĕh, n’sĭt drăp ndơ tăm.

Tơm bum tây DooBak tăm ta xă Dak Bŭk So jêng ngăn, gĕh âk play

Bu nuyh bon lan m’ak ngăn yor bum tây gĕh play âk, kh’lay r’noh prăk tăch

Doanh nghiệp hăn r’văt ta ntŭk tăm tĕng nau buăn râng r’văt 9.000 r’băn du kí

Mai Anh

313
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.