Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trường Xuân phuôv tsangr chor mô hinhx zus yik chuôz zis

26/06/2020 15:01 G6T+7

Uô ntêx tinhx tsangs cxuô zangv kông chos zov chênhr pôngz grê, ntâu nênhs kôngz nhoz xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz đâux tư zus yik. Hnuôr zos făngz môngl yaz pangz ntâu chuôz zis ntơưv xar, muôx cxang nhiax, hlôngr yaz luz nênhx.

Tangs nro xar nhis hnuôr muôx 150 chuôz zis zus yik, đrul muôx li 1.500 tus. Zus yik phuôv vangv hênhr zos muôx krâur hnox ntâu, tsơưs muôx moz, muôx kangz hâu ntâu tsuô pêx xinhv. Kuôr yik sir zôngv chox lus tsâu uô qir mfông tsuô cxuô zangv kôngz lông, pangz txu chi phir đâux tư, cxangz nde cinh têr chuôz zis. Đrul grê muôs 100 - 150 cxênhz nhiax/kg yik grax haz yik nôngz pêx xinhv sâu lo liv ntâu ntơưv zus yik.

Cir thuôx, guôx zus yik zôngx ziv

Chos chè khổng lồ uô jâuz hnox phangx moz plăngz tsuô yik

Zus yik pangz ntâu chuôz zis muôx cxangz nhiax

Đức Hùng

1,132
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.