Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trường Xuân zov chênhr phuôv tsangr kôngz lông

28/05/2020 14:56 G5T+7

Xar Trường Xuân (Đăk Song) muôx li 14.000 ha angr kôngz lông; hur ntơư, cax phê yangx 6.000 ha, phưx txoz 2.000 ha, yuôr chor zos cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngx xưs li poz cưs, tâuv, lâuv phuôz xinhz.

Chênhr mangx chor tsangz cxênhx, jưs anr pangz, cênhz đrul gruôl lo đôngs, txus hnuôr luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv tâu jông đuô. Nhis hnuôr, yangx 90% cêr môngl lus jêx jos tưz lo luôv cxeik, mox nhex, pangx tênhz lo khu cxangz, uô muôx điêux ciêns chia pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr. Iz făngz tox tsongs tu jông, pêx ixnhv hur xar ziv hnuz ziv zov chênhr muôz ntâu zangv nôngz kôngz yaz lus chos. Zos li, chor chuôz zis pluôs ziv hnuz ziv grêl; shông 2019, sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo 38 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Nênhs kôngz jos N'jiang Bơ tsuôk yuôx phangx tuô cangz moz tsuô cax phê

Pêx xinhv tox tsongs ntuô đrox, thoz kror, mfông qir tsuô phưx txoz hâur cheix ntux nangs

Nênhs kôngz jos 1 tu poz cưs

Ntâu chuôz zis pêx xinhv tưz zus buô têz lai chia sâu cxangz nhiax

Mai Anh

764
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.