Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trường Xuân uănh kh’lay nau kan hao nau bư mir jan ba

28/05/2020 14:56 G5T+7

Xă Trường Xuân (Dak N’Soong) gĕh tâm 14.000 hec ta neh bư mir jan ba; tâm nĕ neh tăm ca phê gĕh 6.000 hec ta, tiêu 2.000 hec ta, bă bă neh lah ăp tơm tăm gleh nar gĕh mbo, tuh vanh, tuh neh.

Ndăn bơh ăp nau kan, ntil ndơ kan kơl, n’hanh nuih n’hâm nsrôih tâm nau pah kan, tât abaơ nau rêh bu nuyh bon lan lĕ hao. Abaơ, rlau 90% trong hăn ta ăp thôn, bon lĕ dơi nkra jêng trong prăk, trong bê tông, trong rse ŭnh điện dơi nkra tay, gơi bư hao nau wăng sa bu nuyh bon lan. Bơh đah nchŭn n’hâm suan mât mray tơm tăm, bu nuyh bon lan ta xă uănh kh’lay nau kan dŏng ăp ntil tơm tăm mhe bư mir, tăm ndrel ăp tơm tăm bă bă. Yor nĕ r’noh r’năk o-ach tâm xă trŭnh; năm 2019, gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan tât 38 r’keh prăk du năm.

Bu nuyh bon lan bon N’Jiang Bơ krih dak si n’jrăng n’gang tu ndrŭng tơm ca phê

Bu nuyh bon lan chĭk hĭp, koai ntu, sui phân tơm tiêu bôk yăn bri mih

Bu nuyh bư mir thôn 1 mât mray tơm mbo

Âk r’năk chiă rong sur bri gơi gĕh tay prăk n’sĭt tâm r’năk

Mai Anh

760
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.