Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Điểu Trinh ntâus ntêx uo nox uô hâuk

14/10/2021 15:04 G10T+7

Shông 2019, thâuv uô tar nghiar vus tuz trok tror lus trôngx qơư, tix lâul Điểu Trinh (zus shông 1992), minhx cxưx M’nông lo pux tuz nhuôs njênhk tsang uô Tsưr jos Phi Lơ Te, xar Đăk Ngo (Tuy Đưc). Thâuv uô tsưr jos, tix lâul trâu saz kruôz ntuôl pêx xinhv trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr chuôz thênhx…

Tu baix banv mas vangx cax phê ntơưv tix lâul Trinh njuôz jông

Iz făngz ntơư, tix lâul tsinhv trâu saz phuôv tsangr chuôz thênhx, uô ar tsov trâu pux tuz nhuôs cơưv shuv. Ntơưv vangx điêux lo nav txir phaiz, tix lâul sir jul tu, zuôr cxangz angr haz chok nzir cax phê, ntông nox txir chia phuôv tsangr cinh têr. 

Sầu riêng, chôm chôm, măc ca lo tix lâul chuôz zis chok chia muôx sâu ntêr nôngz nhôngl

Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx jê 2 ha cax phê, 1 ha điêux, ntâu zangv ntông nox txir; zus yênhx puô tus keiz, us đêx, zuôv haz zus cxangz nôngl gruôz chia muôs, lo nox nax nuz. Iz shông tix lâul chuôz zis sâu lo jê 200 chơưx nhiax; luz nênhx ziv nuz ziv truôx. 

Chuôz zis tix lâul Trinh tsinhv zus keiz, us, zuôv, gruôz chia muôx cxangz sâu

Minh Huyền

576
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.