Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr jos Hưar Xuân Trươngx uô bluô hnux ntơưv chos xoaix

21/11/2019 15:27 G11T+7

Zơưv Hưar Xuân Trươngx (zus shông 1964), minhx cxưx Langl zos Tsưr jos, nênhs muôx côngz bê hur côngs đôngx nênhs Zir, Langl nhoz jos Cao Langs, xar Đăk Gănx (Đăk Mil). Ntâus ntêx hur uô cinh têr, chuôz zis trâu saz uô hnox uô hâuk, bluô hnux truôx đrênhk đrul mô hinhx chos xoaix.

Nhis hnuôr, zơưv chuôz zis muôx 160 tsoz xoaix pêz chiv 8 shông; 150 tsoz xoaix Đaix Loan cinh joanh haz jê 1 ha xoaix cxuô zangv tangz tov chuôz lo sâu. Trơưs zơưv, fênhx đrăngz 1 ha zuôr sâu lo muôx li 30-50 tênhr txir. Đrul grê muôs txix 17.000-25.000 nhiax/kg (nhoz txix six haz zangv hnôngz), uô kangz yưx chi phir, zơưv chuôz zis sâu liv lo yangx 400 chơưx nhiax/shông.

Zơưv Trươngx siz thangv, kra tsưr ziv chos haz tu cxuô zangv hnôngz xoaix tsuô cxuô chuôz zis hur jos

Zơưv tsinhr txar, uô nkang tsuô chor ntông xoaix ntêr shông

Txir xoaix mol lo zơưv Trươngx đê, muôs tsuô chor nênhs zuôr

H'Mai

363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.