Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh bon Hứa Xuân Trường bư ndrŏng yor tăm tơm play soai

21/11/2019 15:27 G11T+7

Che Hứa Xuân Trường (deh năm 1964), bu nong Nùng bư Kô ruanh bon, bu nuyh gĕh k’hưm tâm bon lan bu nuyh Tày, Nùng ta bon Cao Lạng, xă Dak Gân (Dak Mil). Leo pah kan lor tâm nau kan wăng sa, r’năk che gơih ngăn pah kan bư mir jan ba, hao bư ndrŏng đah nau kan tăm tơm play soai.

Abaơ, r’năk che tăm gĕh 160 tơm play soai pe yăn lĕ tăm jŏ 8 năm; 150 tơm play soai Ðài Loan lĕ gĕh play n’hanh dăch tât du hec ta neh tăm ăp ntil play soai. Tĕng che ân gĭt, tâm du hec ta pĕ gĕh 30 – 50 tân play. Ðah r’noh tăch ntơm 17.000 – 25.000 r’băn du kí (r’noh kh’lay tăch tĕng khay n’hanh tĕng ntil play), jêh ntrŏk prăk dŏng pah kan lor, r’năk che n’sĭt lơ 400 r’keh prăk.

Che Trường n’kôch, mbơh hưn nau bên, nau kan tăm n’hanh mât mray tơm play soai ân bu nuyh bon lan tâm bon

Che koh n’kĭng, gơi tơm play soai dah n’kĭng

Play soai bao tử dơi che Trường pĕ, rdeng tăch ân bu r’văt

H'Mai

458
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.